Tarieven

Toevoeging Raad van Rechtsbijstand

U kunt op de website van de Raad van Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) nagaan of u in aanmerking komt voor een bijdragen in de kosten, dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u in aanmerking wilt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kijkt de Raad van Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen. De Raad van Rechtsbijstand gaat uit van uw inkomen van twee jaar geleden vóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. De gegevens bij de Belastingdienst zijn leidend. Als u recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger is uw eigen bijdrage, dus hoe meer u zelf moet betalen.

Naast uw eigen bijdrage betaalt u nog overige kosten, zoals griffierechten (www.rechtspraak.nl), legeskosten van uittreksels/aktes en deurwaarderskosten, getuigen, deskundigen, enzovoorts (let op: opsomming niet limitatief!)

Indien u een uitkering ontvangt dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op bijzondere bijstand van uw gemeente. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente/klantmanager voor meer informatie. 

 

Regulier honorarium

Mijn standaard uurtarief is € 150,00 inclusief btw (voor particulieren). Daarnaast betaalt u nog overige kosten, zoals griffierechten, legeskosten van uittreksels/aktes en deurwaarderskosten, enzovoorts. 

 

Rechtsbijstandverzekering

Mogelijk vallen de kosten onder uw rechtsbijstandsverzekering. Controleer dit bij uw verzekeraar en neem contact op om uw zaak te bespreken.

 

 

 

 

 

 

Downloads

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden en de kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Win Win downloaden en inzien. Tevens vindt u de brochures van de Geschillencommissie Advocatuur. 

 

Algemene Voorwaarden En Privacyverklaring
Kantoorklachtenregeling
Geschillencommissie Advocatuur
Tarievenlijst Geschillencommissie Advocatuur