Nieuwe wet partneralimentatie, verandert er wat voor jou?

Gepubliceerd op 28 november 2019 om 17:00

 

Misschien heb je er al van gehoord. Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet partneralimentatie in. Wil je weten of er iets voor jou gaat veranderen op het moment dat jij om 12 uur het vuurwerk de lucht in steekt? Neem dan zeker dit artikel even door.

Wat houdt de nieuwe wet over partneralimentatie in?
De nieuwe wet over partneralimentatie heeft betrekking op de termijn dat je partner partneralimentatie moet betalen of dat je dit ontvangt. Het woord “moet” hebben we bewust gekozen. Deze nieuwe wet heeft alleen betrekking op scheidende partners als ze er niet in slagen om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over de tijdsduur waarop partneralimentatie moet worden betaald. Als je hier wel met je ex-partner uit komt, mogen jullie uiteraard hier volledig zelf een keuze in maken.

De maximale termijn voor de betaling van partneralimentatie
De nieuwe regel heeft betrekking op de maximale termijn voor de betaling van partneralimentatie. Deze wordt per 01-01-2020 teruggebracht van 12 naar 5 jaar. De beleidsmakers van ons land hebben deze keuze gemaakt. Ze waren van mening dat een partneralimentatie van 12 jaar niet meer past bij de huidige samenleving.

Als je voor 1 januari 2020 gescheiden bent, verandert er dus niets. Op het moment dat je plannen hebt om te gaan scheiden of als je in een scheidingsprocedure bent, kan deze nieuwe regel dus wel op jou van toepassing zijn.

De alimentatieplicht zal vervallen als de ontvangende persoon gaat hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.


Uitzonderingen op de regel?
Zoals bij heel veel regels in dit land, zijn er ook in dit geval uitzonderingen op de regel.

De belangrijkste uitzonderingen hebben betrekking op de leeftijd van de persoon die partneralimentatie ontvangt, hoe lang het huwelijk heeft geduurd en of er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiden jonger zijn dan 12 jaar. In deze gevallen wordt de maximale termijn voor de betaling van partneralimentatie verlengd.

Er kan ook sprake zijn van een wettelijk kortere periode dat er verplicht partneralimentatie moet worden afgedragen. Dit is als er sprake is van een huwelijk dat korter heeft geduurd dan 5 jaar en er géén kinderen uit dit huwelijk zijn voortgekomen. De maximale termijn aan partneralimentatie wordt dan vastgesteld op de helft van het aantal jaren dat je getrouwd bent geweest.

De laatste uitzondering op de regel is een uitspraak van de rechter. Een rechter houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met de handhaving van de wet. In dit geval mag deze persoon anders beslissen op het moment dat hij of zij van mening is dat er sprake is van een schrijnende situatie. In dat geval mag deze persoon van de maximale termijn voor de betaling van partneralimentatie afwijken en anders oordelen.


De belangrijkste vraag: is deze nieuwe regel voor jou van toepassing?
Er zijn dus een hoop veranderingen maar de vraag is uiteraard of je hier in de praktijk mee te maken zult hebben. Op het moment dat jullie je beiden genoodzaakt voelen om je belangen te laten behartigen door een afzonderlijke echtscheidingsadvocaat en het echtscheidingsverzoek wordt na 1 januari 2020 ingediend, dan zal deze regel vrijwel zeker op jullie van toepassing zijn.

Kiezen jullie voor een echtscheiding in vorm van bijvoorbeeld mediation? Dan is de kans groot dat jullie zelf hierover een beslissing nemen en er helemaal niets zal veranderen. Op dat moment maken jullie zelf uit welke afspraken jullie maken, mits deze reëel zijn. Anders grijpt de rechter alsnog in en is de kans groot dat hij of zij deze regels zal toepassen.

 

Rechtsinfo zorgt voor informatie en vergelijkt hulp bij echtscheiding

 

Bron: Nieuwestap.nl


«   »