Piketacties niet van de baan: ‘Hoezo is iedereen ineens zo tevreden?’

Gepubliceerd op 18 november 2019 om 10:23

 

Advocaten kunnen zich vanaf vandaag alsnog bij de Raad voor Rechtsbijstand aanmelden voor piketdiensten in de eerste weken van januari 2020. Afgelopen vrijdag riep de NOvA advocaten op om de voorgenomen piketstaking niet langer door te zetten nu de sociale advocatuur er 73 miljoen euro erbij krijgt. Niet alle advocaten geven echter gehoor aan de oproep.

Van de strafrechtadvocaten die deelnemen aan piketdiensten, had 85% 1 t/m 14 januari 2020 als verhinderdata opgegeven, dit na een oproep die advocaat Robert Malewicz (Cleerdin & Hamer) eind september deed. Ook onder andere familierecht- en asieladvocaten sloten zich aan bij de acties.


Harde eis Dekker
Minister Dekker schreef in zijn Tweede Kamer-brief over het extra geld van vrijdag om ‘alles in het werk te stellen om de raad voor rechtsbijstand te helpen alsnog een regulier piketrooster te maken voor de eerste twee weken van januari’. De Orde van Advocaten (NOvA) en specialisatieverenigingen roepen advocaten daarom nu op niet te gaan staken en zich alsnog beschikbaar te stellen voor de piketroosters. De beschikbaarheid wijzigingen in Mijn RvR kan tot 1 december.

Een brief van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten aan de leden vermeldt dat de poging tot afblazen van de acties een harde eis is geweest van Dekker. De NOvA vond hiervoor de steun van de betrokken specialisatieverenigingen nodig, en heeft deze gekregen, volgens de brief.


‘Basisprobleem blijft bestaan’
Hoewel een massale stakingsactie van advocaten hiermee lijkt afgewend, zal lang niet iedere advocaat gehoor geven aan de oproep om geen actie meer te voeren, blijkt uit tal van sceptische tot kritische Twitter-reacties. Zo onderstreept advocaat Minou Woestenenk: ‘Hoezo is iedereen ineens zo tevreden?! Wat begrijp ik niet? Het basisprobleem blijft bestaan: maximaal 8 uur betaald krijgen voor gemiddeld 25 uur werk…’

Het Overijsselse kantoor Vlug Huisman Maarsingh, dat eerder dit jaar met succes een actie initieerde rond het minderjarigenpiket, handhaaft de ‘piketboycot’. ‘Ook met het extra budget zal met zeer grote regelmaat gewerkt moeten worden voor 0 tot 30 euro bruto per uur. […] De minister miskent bovendien dat er de afgelopen jaren de nodige extra werkzaamheden bij zijn gekomen waar geen extra vergoeding tegenover staat. […] Dat de advocatuur met het vrijdag toegekende extra budget ‘gesterkt’ de komende jaren door zal komen, achten wij alles met elkaar een misplaatste opmerking.’

Fooi
‘Met een extra vergoeding per punt wordt het probleem dat we allerlei dingen doen zonder betaald te krijgen niet opgelost,’ zegt ook Steven Kroesbergen, die binnenkort stopt als advocaat. ‘Ik heb inmiddels een andere keuze gemaakt.’ Voormalig NVSA-voorzitter Bart Nooitgedagt rept over een ‘hypocriete bende’. ‘Wat is Sander Dekker opeens toch een ongelooflijke koning… Ik blijf desalniettemin staken in januari, we buigen niet voor een fooi.’

‘Zolang er geen structurele oplossing komt en Sander Dekker denkt weg te komen met een fractie van wat volgens zijn eigen commissie nodig is, zie ik nog geen reden de acties in januari op te schorten,’ aldus Sidney Smeets. ‘Laat ze het probleem voelen zodat er een echte oplossing komt.’

Volgens advocate Boriana Petkova was het afblazen van de piketstaking door de orde ‘een keiharde voorwaarde’ van Sander Dekker om ‘ons bij wijze van tijdelijke maatregel wat restjes op te werpen. […] De meerderheid zal waarschijnlijk afhaken. Ik ben gewoon verhinderd. Ik sta ergens voor of ik sta niet.’

Er is bij meer advocaten ergernis over het feit dat de NOvA – als niet initiatiefnemer – oproept tot het afblazen van de piketacties. De orde en specialisatieverenigingen zouden hun leden hierover alsnog moeten consulteren, vindt onder meer Anno Huisman. Hij schrijft: ‘Gezien de (inmiddels) wisselende en hevige reacties op extra budget voor rechtsbijstand eens met het voorstel om de NVSA-leden te consulteren. Eensgezindheid en een goed mandaat zijn belangrijk, anders is actie respectievelijk overleg zinloos.’

 

Bron: advocatie.nl


«   »