Aftrek kosten mislukte poging verkrijging alimentatie

Gepubliceerd op 3 januari 2020 om 10:23

 

Kosten voor het verkrijgen van partneralimentatie zijn aftrekbaar. Dat geldt ook als de rechter uiteindelijk de vordering tot verkrijging van partneralimentatie afwijst. Wel moet bij het instellen van de procedure redelijkerwijs te verwachten zijn dat de rechter de vordering zal toewijzen.

Een man voerde procedures tegen zijn ex-echtgenote. Daarbij bepaalde de rechter uiteindelijk dat de man en zijn ex-echtgenote over en weer partneralimentatie waren verschuldigd aan elkaar. De man kreeg minder alimentatie dan waar hij om had gevraagd. De man had advocaatkosten gemaakt en wilde deze in aftrek brengen op zijn inkomen. De inspecteur ging hier niet mee akkoord. Hij stelde zich op het standpunt dat de kosten van een mislukte poging tot verkrijging van partneralimentatie niet aftrekbaar zijn.


Advocaatkosten mislukte procedure aftrekbaar
Rechtbank Zeeland-West-Brabant komt na bestudering van oude rechtspraak tot het oordeel dat de kosten voor een mislukte procedure om partneralimentatie te krijgen aftrekbaar zijn. Wel moet bij het instellen van een procedure redelijkerwijs te verwachten zijn dat partneralimentatie zou worden verkregen. De rechter vond dat de man met de overgelegde draagkrachtberekening die redelijke verwachting had aangetoond.


Advocaatkosten bestrijding vordering ex-echtgenote niet aftrekbaar
De ex-echtgenote had ook een vordering ingesteld tot verkrijging van (meer) partneralimentatie. De advocaatkosten om die vordering te bestrijden zijn niet aftrekbaar. De rechtbank bepaalt in goede justitie dat de helft van de gemaakte advocaatkosten zien op het verkrijgen van partneralimentatie door de man en dat de man die kosten in aftrek kan brengen.

 

Wet: art. 3.108 Wet IB 2001

Meer informatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 december 2019 (gepubliceerd 30 december 2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:5615

 

Bron: Taxence.nl


«   »