Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag

Gepubliceerd op 16 juli 2019 om 22:56

 

Voor draagmoederschap en voor gezinnen met meer dan twee ouders komt binnenkort nieuwe wetgeving. Dat hebben minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar buiten gebracht. Ook moeten kinderen via een zogenaamd draagmoederregister kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn.
Al langer wordt gepleit voor nieuwe wetgeving, die inspeelt op de veranderende samenleving en nieuwe gezinsvormen. Na maanden van overleg is nu bekend dat die wetgeving er komt, waarschijnlijk voor de zomer van 2020.


Draagmoederschap

Op dit moment is er geen regeling voor draagmoederschap. De nieuwe regelgeving is bedoeld om kind, draagmoeder en toekomstige ouders beter te beschermen tegen misstanden. Straks kunnen wensouders vanaf de geboorte van het kind de juridische ouders worden. Nu is dat nog de draagmoeder. Dit biedt zekerheid over bijvoorbeeld naam en nationaliteit vanaf de geboorte, en op bescherming tegen verkoop van het kind. Onder de nieuwe regeling toetst de rechter vooraf of aan alle voorwaarden van draagmoederschap is voldaan. Ook komen er duidelijkere regels over hoe met buitenlands draagmoederschap wordt omgegaan, aldus de website van de rijksoverheid.

 

Deelgezag
Ook voor gezinnen met meer dan twee ouders veranderen de regels binnenkort. Niet-biologische of ‘sociale’ ouders kunnen straks naast de juridische ouders ook een vorm van gezag krijgen, dit wordt ‘deelgezag’ genoemd. Daardoor kunnen stiefouders, pleegouders of familieleden met deelgezag straks ook beslissingen nemen over de dagelijkse verzorging van het kind, zoals bij een doktersbezoek of ouderavond.

 

Centraal orgaan afstammingsinformatie
Ten slotte moet de nieuwe wetgeving ervoor zorgen dat kinderen altijd kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn. Via een centraal punt, een zogenaamd draagmoederregister, kunnen kinderen meer te weten komen over hun afstamming. In dit centrale orgaan staan dan bijvoorbeeld adoptiegegevens, informatie over het draagmoederschap, de genetische band bij meerouderschap, of adoptiegegevens en geregistreerde donorgegevens.

 

Bron: verder-online.nl


«   »